Uppgifter delvis saxade från Malte Johnson – Wikipedia!
 

 

Hittade något i METRO som väckte gamla minnen till liv! Pling berättar ju historia bakom spårvagnsnamnen i Göteborg. Tisdagen den 2 feb. var det om spårvagnen som heter Malte Johnson. Gav uppslag till denna kunskapssida om storbanden som spelat dansmusik på

 40 och 50-talen.

Malte Johnsons storband på Liseberg

i

Göteborg

 

 
Personer på bilden ovan:
Överst fr. vänster brassektionen: Andreas Skjold, trombone, Hans Lindgren, Gösta
Nilsson, Rune Lindgren, Berndt Gustafsson, trumpet. Underst saxsektionen: Bertil
Wikholm, barytonsax, Chris Holmström, tenorsax, Bengt Sjölund, altsax, klarinett,
Sören Ahrnot, tenorsax, klarinett. Stående: Malte Johnson, alt- och tenorsax.
Rytmsektionen: Rudolf Svensson, bas, Arne Milefors, trummor och Ivar Wefring,
piano. Till höger skymtar sångerskan Sonya Hedenbratt.

 Minns du? 
Glenn Millers Orkester
Harry Arnolds Storband
Thore Ehrlings Orkester
Malte Johnsons Orkester

 Dansbanden
Flamingokvintetten
Sten & Stanley
Streaplers
Sven-Ingvars

Storband

Med storband avses en större jazzorkester typiskt bestående av fyra sektioner - saxofon-, trumpet- och trombonsektion samt en ackompanjemangsektion ("kompsektion") - om totalt cirka 10-20 musiker. Storbandet kännetecknas av stor flexibilitet vad gäller instrumentering, klang och dynamik och kan ses som jazzens motsvarighet till symfoniorkestern.


Besättning

Den etablerade standardbesättningen uppgår till 17 man enligt:
fem saxofoner varav två altsaxofoner, två tenorsaxofoner och en barytonsaxofon
fyra trumpeter
fyra tromboner varav tre tenortromboner och en bastrombon
fyra kompinstrument: gitarr, piano, kontrabas eller elbas samt trummor


Storbanden har ofta även sångare och/eller sångerska samt dirigent. I mindre omfattning förekommer utökade format med t ex en femte trumpet, valthorn, tuba eller extra slagverk som vibrafon, congas och timbales. Storbandet kompletteras ibland med en stråksektion till en stor underhållningsorkester. Bl a av ekonomiska skäl används även mindre besättningar, i synnerhet i danssammanhang. Ett vanligt format för mindre storband är fyra saxar, tre trumpeter, två tromboner och tre kompinstrument, d.v.s. totalt 12 musiker. Mindre besättningar är särskilt vanligt bland band som spelar tidig swingmusik, populär i lindyhop-kretsar.

Det är vanligt att saxofonisterna, när arrangemangen så kräver, alternerar med andra träblås som tvärflöjt och klarinett, s.k. dubblering. Trumpetarna byter ibland trumpeten mot flygelhorn. Trumpetare och trombonister förfogar dessutom över flera typer av sordiner med vars hjälp klangen ytterligare kan varieras.

Var och en av blåssektionerna har en stämledare som leder sektionen med avseende på dynamik och frasering. Förstetrumpetaren (leadtrumpetaren) leder inte bara trumpetarna utan har en överordnad roll i hela bandets tolkning av arrangemangen. (Frank Sinatra hade till exempel ofta med sig en egen förstetrumpetare som satte sin prägel på bandet som Sinatra kom och framträdde med.) Jämte förstetrumpetaren är trumslagaren den som har mest inflytande över bandets spel: Förutom att, tillsammans med gitarr och bas, stå för musikens puls, tydliggör trummorna kompositionens form, styr dynamiken, förstärker rytmiska figurer i blåset och bjuder på, många gånger, spektakulära "fills" och solon. De stämmor som vanligen ges mest soloutrymme är altsax I (leadalt), tenorsax I, trumpet II, trombon II samt piano.


Repertoar

Under 30- och 40-talet spelade storbanden främst dansant swing men redan under slutet av 40-talet förekom experiment med bebop i konsertant tappning. Med åren har andra stilar tillkommit och latinamerikansk musik (t ex bossanova och samba), funk, R&B m m finns ibland på repertoaren.

Förutom instrumenteringen ligger mycket av storbandets typiska "sound" i sättet att komponera och arrangera för ensemblen. Modern storbandsmusik kan ibland vara väsensskild från swingen och mer likna europeisk konstmusik, men oftast används alltjämt arrangeringstekniker som etablerade sig under 30-talet, som t ex bruket av blockackord för att harmonisera melodier. Ofta använder arrangören trumpet- och trombonsektionen tillsammans som en kombinerad brassektion som kan sättas in växelvis med saxsektionen eller för att kommentera/förstärka fraser saxarna spelar.

Gemensamt för nästan all repertoar, oavsett stil och tidsepok, är att stora delar av styckena är "genomkomponerade", d.v.s. allt som skall spelas är noterat, medan vissa partier utgörs av improviserade solon. Under solopartier spelar ofta bara solisten och kompet, så orkestern reduceras temporärt till en liten grupp (typiskt jazztrio till kvintett). Det är också vanligt att delar av blåset svagt spelar s.k. bakgrunder under soloinsatserna. Mot slutet av stycket finner man ofta en kulmen i form av ett "shout-chorus", där hela blåset spelar för fullt.


Kända storband utomlands och i Sverige.

Till pionjärerna som utvecklade formatet under 1920-talet räknas Paul Whiteman, Fletcher Henderson och Duke Ellington. Bandledare som etablerade sig under swingeran, c:a 1930-1945, inkluderar Count Basie, Cab Calloway, Tommy Dorsey, Benny Goodman, Gene Krupa, Glenn Miller och Artie Shaw. Tidigt ute att spela modernare jazz i storbandstappning var Dizzy Gillespie, Woody Herman och Stan Kenton. 50- och 60-talsupplagorna av Basies band, med arrangemang av Neil Hefti respektive Sammy Nestico, utgör för många entusiaster arketypen av ett storband. Thad Jones och Mel Lewis startade under 1960-talet ett stilbildande storband där Jones nyskapande sätt att arrangera vidareutvecklade traditionen från Basies band (där han tidigare spelat leadtrumpet), vilket kom att skapa grunden för modern storbandsarrangering. Efterföljare är t ex Bob Brookmeyer, Jim McNealy och Michael Abene. Band som, förutom jazz, även spelade rock- och funkinspirerad musik leddes av Buddy Rich och Maynard Ferguson. Bob Mintzer och Jaco Pastorius är exempel på bandledare vars kompositioner ibland innehåller element från fusionsjazzen. Andra exempel på internationellt erkända samtida arrangörer och storbandsledare är Gordon Goodwin och Maria Schneider.

Storbanden utgör en populär form av musicerande i Sverige, både på amatörnivå och professionell nivå. På 1940- och 1950-talets danspalats som Nalen, Vinterpalatset i Stockholm och Rotundan i Göteborg spelade band ledda av Thore Ehrling, Seymour Österwall, Lulle Ellboj och Malte Johnson. 50- och 60-talets Radiobandet under ledning av Harry Arnold, liksom efterföljaren Radiojazzgruppen, var inflytelserika storband. Gugge Hedrenius Big Blues Band spelade upp till dans på Bal Palais och Strömsborg under 70- respektive 80-talet. På 90-talet var Johnny Olsson Storband ofta synligt i TV-rutan. Bland de mest kända idag regelbundet aktiva banden finns Tolvan Big Band, Bohuslän Big Band, Norrbotten Big Band, Stockholm Jazz Orchestra, Visby Storband, Mats Holmquists Stora Stygga och Sandviken Big Band. Sedan 2004 håller sig Stockholms konserthus med ett eget storband av internationell klass, Blue House Jazz Orchestra, under ledning av Peter Asplund och Magnus Lindgren.


Malte Johnsson

John Erik Malte Johnsson, född den 24 oktober 1910 i Raus, död den 24 oktober 2003 i Göteborg, var en svensk orkesterledare och jazzmusiker med saxofon som huvudinstrument.

Malte Johnson började spela fiol redan som tioåring, då pappan köpte en "trekvartsfiol" av den kringresande bygdespelmannen Hjalmar Tilly, som också under ett par år var Maltes första musiklärare. 16 år gammal tog Malte realen, slutade skolan och börjar arbeta på Elektromekano i Helsingborg, och tog därefter privatlektioner till och från för Christer Barter.

Malte hade sitt första engagemang i september 1927 på kafé Thalia i Helsingborg, där han spelade fiol tre dagar i veckan tillsammans med sin 15-årige pianospelande kompis Sven Ohlsson. Förtjänsten var åtta kronor per kväll. Det första bandet kallades Yola-band, då med Erik Thorsson på cello och spårvägaren Tage Frost på trumpet. Bandet var kvar på Thalia till 1930. Nu hade Malte börjat tjäna pengar på sitt spelande och köpte samma år sitt första piano.

Från 1933 var Malte yrkesmusiker, då han skrev sitt första kontrakt med John Eeks orkester, den 23 april på Hotel Mollberg i Helsingborg. Han spelade då fiol och saxofon.

Redan efter ett år lämnade Malte John Eeks orkester, och tog därefter fiollektioner under ett och ett halvt år, hos den framstående violonisten, professor Peder Möller i Köpenhamn.

År 1935 fick Malte sin första egna, egentliga orkester. Orkestern hörde till Folkets park i Helsingborg, och stommen bestod av Eges orkester med sex man. De sex var; Ture Månsson (saxofon), Börje Åhman (piano), Malte Johnsson (saxofon), Henry Strömblad (bas), Nils Otteryd (saxofon), Hugo Andersson (trumpet) och Erik "Kirre" Gustafsson (Ege) på trummor.

På hösten 1935 flyttade Malte till Göteborg för att ingå i Sam Samsons orkester, som behövde en ny saxofonist, men också kunde spela fiol. Orkestern hade fått ett engagemang på danssalongen Wauxhall i Göteborg. Hans lön var nu 105 kronor per vecka.

Till Liseberg och den fyra år tidigare invigda Rotundan (nu Rondo) kom han 1944 och förblev Liseberg trogen under några decennier, de sista åren som ledare av Cabarethallens orkester.

Malte Johnson gjorde ett 30-tal skivinspelningar med sin orkester, som var ett storband i paritet med Thore Ehrlings, Sam Samsons och Seymour Österwalls. Raden av elitmusiker som medverkat genom åren, vittnar om orkesterns standard: Bengt-Arne Wallin, Jan Johansson och Nils-Bertil Dahlander för att nämna några. På orkesterns skivinspelningar finns vokalartister som Sonya Hedenbratt, Gunnar ”Siljabloo” Nilsson, Harmony Sisters och Delta Rhythm Boys.

1940 invigdes Rotundan (nu Rondo) se bild nedan.

Rondo invigdes den 10 januari 1940 och var under många år ett av Göteborgs mest välbesökta danspalats. Här spelade alla Sveriges största dansband. År 1956 byggdes Rotundan om till dansrestaurang och Lisebergs Restaurant AB tog över driften. 

Där har man haft kul många danskvällar! (1950-60)


Gubben som rumlar om på Internet ser du här! BEN-SON alltså!

1992

BEN-SON CONSULTING  Björboholm Sweden

  E-MAIL bxn@telia.com

 

2016

Bror Nilsson
Copyright © 1995 [BEN-SON CONSULTING]. All rights reserved.
Revised: oktober 26, 2017 .

 

Started 1997-01-26 Updated 2017-10-26 16:21 BX 

Back to Top