THORSKOGS VARV

Av Rune Olsson

Ur "Varv" 1992 sidan 43

 

När men talar om varv vid Göta älv som sysslat med stålskeppsbyggari då så menar man väl i första hand de stora varven, Götaverken, Eriksberg och Lindholmen samt möjligtvis Lödöse varv. Utöver dessa finns eller har det funnits ett par till, Lundby Mekaniska Verkstad, som emellertid mest har byggt bogserbåtar, samt Thorskogs varv.

Thorskogs Varv var beläget i Västerlanda på inlandssidan av älven norr om Kungälv, mitt emot Lödöse. Thorskog är en gammal jordegendom med anor från 1200-talet. Vid ån som här flyter ut i älven anlades tidigt kvarnar och sågar. I början av 1700-talet anlades ett järnbruk som fanns kvar ända till 1870-talet. 1867 köptes Thorskog av Petter Larsson som ombildade järnbruket till mekanisk verkstad och varv. Larsson var en driftig person och i hans omfattande verksamheter sysselsattes många människor. Petter Larsson avled 1912 då ende sonen Eskil Larsson övertog verksamheten. Eskil Larsson fick i spåren av svårigheterna efter första världskriget uppleva verkstadens nedgång och fall.

Varvet är intressant ur flera synpunkter, under slutet av 1800-talet och in på de första årtiondena av 1900-talet byggde men ångdrivna lastfartyg av stål, visserligen inte så stora men man byggde ändå i konkurrens med de stora varven i Göteborg. Inte mindre intressant är att man även byggde ångmaskinerna till i varje fall en del av fartygen. Hos Rubens Maskinhistoriska Samlingar i Götene finns en ångmaskin tillverkad på Thorskogs varv.

1882 byggdes ångaren Ferm, på 380 tDW för Axel Broström. Den var byggd av trä på järnspant och försedd med en ångmaskin på 125 IHK. 1884 byggdes en lastångare om 500 tons "drägtighet". Vid årsskiftet 1897-98 byggdes två kanalångare

Samtidigt var en lastångare av stål för ett Helsingborgsrederi samt ett passagerarefartyg för Ångfartygsaktiebolaget Inland under byggnad. Fram till 1918 byggdes omkring 170 båtar på varvet, både helt av trä, av trä på järnspant, s k kompositfartyg, samt senare även helt av stål. Så sent som 1926 byggdes bl. a en isbrytande bogserbåt, S/S Nicke och ett lastfartyg på 530 tDW, S/S Solskin.

1894 hade varvet en arbetsstyrka på 300 man, varav 170 plåtslagare. Det fanns alltså vid denna tid 100-tals yrkesarbetare som plåtslagare och maskinarbetare samt givetvis även nitare och andra yrkeskategorier här ute på "landet". Med tanke på den tidens kommunikationer måste arbetarstammen ha kommit från den närmaste omgivningen.

Utöver Bygden vid älven av Jan Sjöberg, där de flesta uppgifterna i artikeln ovan hämtats, samt en förteckning över fartyg byggda på varvet, på Göteborgs Sjöfartsmuseum, finns inte mycket dokumenterat om varvet. Det finns således behov av en intresserad forskare som vill leta fram och skriva Thorskogs Varvs och dess anställdas historia.

Göta Älvdalens Varvshistoriska förening ha forskat mer i detta varvs historia.

Länken finns på vår Indexsida!

2009-12-12 21:58 NUMBER OF VISITORS - ANTAL BESÖK sedan senaste uppdatering  

Varvshistoriska Föreningen i Göteborg Eva Benjaminson / Bror Nilsson
Copyright © 1995 [BEN-SON CONSULTING]. All rights reserved.
Revised: december 12, 2009 .

Back to Top eller Åter till hemsidan