Upprop!

Riksgräns, statsgräns: Den linje varigenom en stats territorium skils från intilliggande stater eller öppna havet.

Mellan stater vanligen bestämd genom fredsfördrag, traktater e.d. mot öppna havet av allmänna folkrättsliga regler.

Riksröse: Gränsmärke av sten. 

Mest känt är väl TRERIKSRÖSET i Lappland


Lite fakta!

Efter att gränstraktaten skrivits under i Strömstad på hösten 1751, påbörjades arbetet med att bygga riksrösen utefter gränsen. Det första (Nr 1) uppfördes på Hisön i Kornsjön, Arbetet påbörjades i maj 1752, och det första röset stod klart den första juni. Under det första året han man med 24 rösen, totalt skulle man komma att uppföra 293 stycken. Man högg dessutom en tio meters gata i skogen där gränsen gick fram. 1767 var man färdig.

Sedan dess har man gjort ytterligare rösen och nu finns det över 600 rösen av normaltyp. Hittade sakuppgifterna i Åke Gustavssons utmärkta bok RIKSGRÄNSHISTORIA & Gränsöversyner. Utgiven av Lantmäteriet Kartförlaget 1995 ISBN 9158860134


Upprop! Hjälp behövs!

Skall starta ett projekt om Sveriges gränsmarkeringar med hjälp av riksrösen och behöver därför din hjälp!

Har du kunskaper om hur man hittar litteratur, kartor eller annan infomaterial i ämnet är du mycket välkommen att höra av dej.

Om du bor på platser med närhet till riksrösen så hör av dej, ta gärna ett foto på röset ifråga.

Jag har tänkt att om möjligt samla bilder på alla och publicera dom på min hemsida och naturligtvis själv besöka så många som möjligt.


Ge mej också till exempel dina synpunkter på webbplatsen. Jag tar tacksamt emot alla kommentarer och förslag.

[FrontPage-komponenten Spara resultat]

 

Vilken typ av kommentar vill du skicka?

Synpunkter Problem FörslagUppgifter om rösen

Vad vill du kommentera?

Annat:

Berätta hur vi kan kontakta dig:

Kontakta mig så snart som möjligt angående det här ärendet.

E-post

Namn
E-post
Telefon
Fax

 YOUR E-MAIL ADDRESS PLEASE

(Important! Must be your correct address. Because it´s the only way to answer your mail)

 Åter till hemsidan BX bxn@telia.com

Gubben som rumlar om på Internet ser du här! BEN-SON alltså!

BEN-SON CONSULTING  Björboholm Sweden

  E-MAIL bxn@telia.com  

  2008

Webmastern Bror

Please send me a mail 

Ange kommentarerna i utrymmet nedan:

http://www.bxn.se/index.htm

Your e-mail address please:
             PUSH BUTTON TO SEND                

Åter till hemsidan UPPDATERAD 2008-08-10 13:59 BX

Bror Nilsson
Copyright © 1995 [BEN-SON CONSULTING]. All rights reserved.
Started 1997 Revised: June 28, 2008.

Back to TopGranskad: 28 June 2008 .