S/S HERBERTS sponsorer 2008

 

                                                                                              

 

Alingsås Sparbank

Alingsås Energi

Alingsås Trähus

HSB Göteborg  Mark & Nyproduktion

Maxi ICA Stormarknad Gersken

Perssons Byggcentrum AB Alingsås

 

Historik:  Byggd vid Eriksbergs Mek. Verkstad med nybyggnadsnummer 128 och gick av slipen/sjösattes 27 feb.1905 samt levererades 9 maj 1905 och kostade då 12000:-. Tonnaget 21 bruttoton. Maskineriet en ångmaskin på 45 IHK. Herbert är den enda ångbåt som är kvar i drift från Eriksbergs produktion åren 1900-1910 och därför varvshistoriskt intressant. Den är också ett viktigt objekt från en epok i skogsbruket med flottning sjövägen och timmerbogsering som enda möjligheten att nå kunderna (sågverken och massafabrikerna) ofta långt från avverkningsplatserna. Tekniskt sett är Herbert unik med bl.a. koleldad panna och ångmaskin, båda i orginalutförande.