Bilder på snökajen Mjörnstranden i ALINGSÅS efter renovering hösten 2008

 
   

Snökajen nu stor och funktionell

Ordentliga avbärare o pollare. Saknas bara mössor på pollartoppen

Hur skulle man lätt kunna ändra segelfria höjden till 3.80-4.00 meter?

Jo! Genom att gjuta på pelarna!

Se nuvarande upplaget här!

 Nuvarande strandfästet här!