Nu muddras det i Säveåns utlopp i Mjörn

Bilderna tagna av Sture Björnson   www.sture.fotosidan.se under muddringen 2008 och vi har fått lov att använda dom!               Prel. uppdatering 21 okt.

 

En årets bild igen för oss i föreningen. Tack Sture!

Detta är bilder som dokumenterar muddringen av Säveåns mynning hösten 2008

En händelse som Mjörns Ångbåtsförening väntat på länge (Många år)

Muddring är nödvändig efter dom senaste årens höga flöden då mycket slam lagrats i åmynningen.

Problemen har ökat och senaste två åren har S/S HERBERT fått plöja sig ut genom sedimentet nästan som en isbrytare.  

Ett stort tack till mästerfotografen

Sture Björnson

som tagit sig tid att följa arbetet.

Möjligen en kommentar om dom intresserade kossorna som nu befinner sig i Hålanda där dom skall ha det skönt inomhus fram till våren 2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Då var det klart? Kommer HERBERT nu att ha tillräckligt vatten under kölen även vid lågvatten?  
   
Uppdatering pågår!