2006-01-24

Medlemmar i Mjörns Ångbåtsförening

Kallelse till årsmöte

Onsdagen den 22 februari 2006 kl. 19.00

Lokal: Mjörns Motorbåtssällskaps lokaler (100 m bortom ångbåtsvarvet)

Utöver stadgeenliga ärenden kommer vi att bjuda på kaffe och kaka samt visning av video från förra årets stora händelse – jubileumsresan till Dalsland/Värmland.

Missa inte detta tillfälle att återuppleva/se en fantastisk resa. Vi hoppas också kunna sälja videon till rabatterat pris till medlemmar.

Under punkten ”Medlemsavgift” kommer styrelsen att föreslå en ändring. Vi vill också få en diskussion kring ”regler för medlemsförmåner”.

VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemsavgiften!

Vi hoppas på ditt fortsatta stöd och att du därför betalar in medlemsavgiften senast den 1 mars. Fortfarande låga 100 kr för enskild och 150 kr för familj. Glöm inte att ange ditt namn som avsändare. Utnyttja gärna tillfället till att lämna en gåva till föreningen. (obs! detta brev går även till dig som redan betalat)

PG 80 88 38 – 7

Du får för detta bl. a.:

· Nöjet att se en kulturhistorisk klenod bevaras

· Åka med för halva priset på våra turer

· Köpa medlemströja, keps, video mm till rabatterat pris

· Läsa MÅFEN som vi bifogar och hoppas kunna ge ut minst två nr/år