Jubileums-DVD 1905-2005

 

 

DVD-n  köpes enklast via hemsidan!

Upplagan är dock begränsad så skynda på att beställa! Betala in pengar och skicka med telefonnumret så bestämmer vi hur den skall levereras.

Det finns också en utökad version 266 minuter lång för 200:- (3 DVD)

Kommer att få  fem getingar i EXPRESSEN tror jag!

Om du inte är medlem så kan du bli detta för blygsamma och 200:- per hushåll.

Snabb  huvudräkning, så kommer du fram till att

DVD + medlemskap kostar

375:- plus event. frakt 25:-

Plusgirokontot är 808838-7

Starten sker från ÅNGBÅTSVARVET i Alingsås

 

Först en spännande landsvägstransport

med vidlyftiga uppdrag till Vargön!

Sedan GÖTA ÄLV nedströms till startplatsen på ERIKSBERG i Göteborg

De fyra bilderna ovan är klipp ur filmen

Idag är det samma som 27 maj 2006

bxn@telia.com