S/S HERBERTS Jubileumsresa 2005

Datum

Turliste o beställningsturer på  Mjörn

Maj Juni

Beskrivning av resan

Prel. datum

Rustning för resan startar i Alingsås

2005-06-20

Bogsering  till snökajen

2005-06-25

Lyft till trailer, fixning trp-arr.

2005-06-26

Trailer-transport till Vargön

2005-06-27

Sjösättning Vargön

2005-06-27

Rustning och bunkring klar i Vargön

2005-06-29

Gång till Nol

2005-06-30

Gång till Eriksberg

2005-07-01

Eriksberg

2005-07-02

Eriksberg

2005-07-03

Gång till Lilla Edet

2005-07-04

Gång till Trollhättan

2005-07-04

Gång till Vänersborg

2005-07-04

Gång över Vänern till Köpmannebro

2005-07-05

Gång till Håverud

2005-07-05

Håverud

2005-07-06

Gång till Bengtsfors

2005-07-07

Gång till Lennartsfors

2005-07-08

Lennartsforsdagarna 9-10 juli

2005-07-09

Lennartsforsdagarna 9-10 juli 2005-07-10
Utflykter i Foxen - Stora Lee 2005-07-11
Unionsupplösningen, besök i OTTEID  
Gång till Strand, Nössemark 2005-07-15
Nössemark (Strand) 2005-07-16
Gång till Lennartsfors 2005-07-18
Gång till Bengtsfors 2005-07-19
Gång till Köpmannebro 2005-07-20
Gång över Vänern till Vänersborg 2005-07-21
Gång till Vargön 2005-07-21
Avrustning i Vargön 2005-07-22
Transport till Alingsås 2005-07-23
Rustning för turlisteturer på Mjörn 2005-07-25
Turlisteturer på  Mjörn startar 2005-07-31
Risödagen

2005-08-14

Öppet Varv på Ångbåtsvarvet

2005-08-21

Kulturhusens dag,  Sjöfartens miljöer

2005-09-11