GÖTAVERKEN MOTOR AB                     1841-1977-1999

Götaverken Motor tillverkade dieselmotorer med effekter upp till 50000 HK och med en egen vikt på nära 2000 ton för de största. Motorerna användes som framdrivningsmaskineri i alla typer av fartyg samt som stationära motorer i landkraftverk. De c:a 10000 delarna som ingår i en sådan motor tillverkades till största delen i egna verkstäder, som var en av landets mest kompletta produktionsanläggning. Är du intresserad av dagens motorutbud från MANBWklicka här!

Götaverken hade också en samarbetsprojekt om en motor som hade arbetsnamnet. http://www.bxn.se/udabmotorn.htm

 
 Motorerna på bilden sitter idag i (från vänster) ett  italienskt tankfartyg, ett landkraftverk i Puerto Rico och ett svenskt biltransportfartyg., 
   
Här sitter jag med projektplanen för ett landkraftverk på Barbados. Terminalen är en av 50 som var inkopplade i Motors system kallat MPL och som kördes mot VOLVODATA

Gotaverken Motors montagehallMin arbetsplats under många år. Idag finns tyvärr ingen produktion av kompletta motorer längre men företaget lever vidare under nytt namn och med ny ägare och har fortfarande en stor kapacitet och gediget kunnande inom tung maskinbearbetning.

 

 

Chefer i organisationen 1983. 

Man heter numera Svenska Bearing AB   

  Åter till hemsidan  Sidan kommer efterhand att utökas med länkar till Varvshistoriska Föreningens Årsskrifter med mer uppgifter om produktion mm.

Bror Nilsson
Copyright © 1995 [BEN-SON CONSULTING]. All rights reserved.
Revised: april 12, 2020.

Back to Top