Föreningen Mjörn i Björboholm

BJÖRBOHOLM INFO

LAT 57 53 00 N LONG 12 19 00 E

Föreningen för gemenskap och ett trivsammare Björboholm.

 

Noteringar från en tidigare hemsida. Nya hemsidan finns på www.bjorboholm.se

I Björboholm finns en förening som heter Föreningen Mjörn. Vi är en intresseförening för alla som bor i Björboholm. Föreningen arrenderar en bit mark av kommunen alldeles i närheten av gamla järnvägsstationen. Medlemmarna har på eget initiativ iordningställt en lekplats för barnen på denna plats. Vi anordnar vår och höst poängpromenader med samling i "Björboholmsparken" som vi har döpt platsen till där lekparken finnes, dessutom har vi traditionellt Björboholmsdagen varje sommar som är mycket uppskattat, vi har dessutom ett nyhetsblad som delas ut ett antal gånger per år m.m.
Jag ville bara göra er uppmärksamma på att vi finns och är en högst levande förening där med ca hälften av alla Björboholmarna som medlemmar. Välkommen att bli med du med.


Länkar: Lerumsvädret Mjörns fiskevårdsområde. Alingsås Fiskevårdsförening. Bogserbåten S/S HERBERT. Mjörns sjökort Granvattnet, dansbanan mitt inne i skogen

Björboholms förflutna Lerumstidning AT Länk till Alingsåsguiden

Nygammal sida: Föreningen Mjörn

Läs senaste nytt  Bilder från Höstfest o första advent 2006 


BJÖRBOHOLM INFO

LAT 57 53 00 N LONG 12 19 00 E

Åter till hemsidan (15) UPPDATERAD 2007-09-22 22:29 BX

Länkar: Lerumsvädret Mjörns fiskevårdsområde. Alingsås Fiskevårdsförening. Bogserbåten S/S HERBERT. Mjörns sjökort Granvattnet, dansbanan mitt inne i skogen

Björboholms förflutna Lerumstidning AT Länk till Alingsåsguiden

Nygammal sida: Föreningen Mjörn

2007-08-17

2006-06-29

Denna sida har haft ett uppehåll sedan 2004 men avsikten är nu att uppdatera den med start nu och under hösten 2006

Den stora frågan 2004 var hur det skulle bli med utbyggnade av ADSL i denna utpost av Lerums kommun.

Kommer att göra en uppföljning av läget inom kort och rapportera här.

2004-09-15

Du hittar nya ADSL Operatören på: www.rixtelecom.se Kolla även länken www.gothnet.se

Det har fortfarande inte hänt något med utbyggnaden av 8 mb ADSL men som en tröst så kan man få 512 k under väntetiden. Jag fick mitt igår och installationen var enkel. Min prognos om ADSL ser ut att slå in dvs att väntan blir ett år. I övrigt så går livet i Björboholm vidare och det bankar och snickras lite varstans.

2004-04-26

Då är Lerum Energis beslut om utbyggnad av ADSL i GRÅBO taget men det finns säkert flera som vill vara med så anmäl Er omgående skriftligt. Första månaden är gratis! Lerum Energi planerar att genomföra projektet i två etapper där vi i Björboholm kommer med i den andra etappen. Vår telestations kommunikation blir troligen med en mast tvärs över sjön dvs i Alingsås.

Nu är bara att vänta, vänta och vänta ...... Det är bra att vår tidigare utrustning går att använda.

2004-04-19

Du har väl beställt nu? Sega inte! Skulle det inte bli något för att folk har så svårt att bestämma sig händer ju inget utan din beställning makuleras. Inga risker alls med andra ord. Brevlådan är öppen dygnet runt, lyft bara på locket och släpp ner anmälan och det är klart. Någon oklarhet ring bara 42286 Bror

2004-04-14 Har saxat följande noteringar från Gråbo Stations sida

Mötesnoteringar

2004-04-08, kompletterat 2004-04-12, 2004-04-14

Det deltog 100-150 personer på informationsmötet och responsen från mötet var mycket positiv.
De inblandade företagen var väl representerade. Företagen presenterade kort sina affärsidéer samt sina respektive roller i denna satsning.
Den mesta tiden gick åt att besvara frågor, vilket var bra och väldigt viktigt.

Vid informationsmötet fanns det 174 beställningar hos Rix. Många väntade på beskedet att ”nu är det klart” men det saknas ytterligare ca 75 beställningar för att uppnå det minsta antalet på 250 st.
Samtliga beställningsformulär som var tillgängliga (ca 100) delades ut.
Ytterligare beställningar kommer nog in efter detta möte, vilket gör att vi närmar oss den magiska gränsen.
Lerum Energi planerar att genomföra ytterligare marknadsföringsåtgärder.
De inblandade företagen betonade att man skall vara klar i god tid innan Skanovas nät är klart.
Rix Telecom betonade att kunder inte är låsta till något avtal om någon station mot förmodan inte skulle komma igång, alltså riskfritt att beställa tjänsten.

Utbyggnaden kommer att ske i två etapper. I etapp ett kommer Gråbo huvudstation (GBO), Lekstorp (KC02), Centrum (KC03) samt Stannum (SNU) att byggas. Samtliga stationer i etapp ett går att nå från fjärrvärmecentralen i Gråbo.
Björboholm och Olstorp (KC01) kommer i etapp två pga att de inte kan nås från fjärrvärmecentralen direkt. Björboholm blir kapacitetsmässigt försörjt från Alingsås. Olstorp (KC01) nås endast via en extra länk via någon annan mast.
Etapp ett beräknas att vara färdigt och tjänsterna igång till 1:a juni 2004. Tidsramen för etapp två är inte fastställd ännu, men målet är att vara igång i god tid innan Skanova ADSL blir klart.
Samlokalisering och viss teknisk utrustning är beställd. Bland annat sökes just nu byggnadslov för den tekniska utrustningen som skall placeras utanför telestationerna.

Det finns fortfarande en del saker som måste falla på plats innan ett exakt inkopplingsdatum kan fastställas.
Vissa saker, som ligger utanför de inblandade företagens direkta påverkan, gör att förseningar kan uppstå. De inblandade företagen gör dock allt för att en uppkoppling skall kunna ske så snart som möjligt.
Nya länkar kommer att sättas om så krävs för att bibehålla kvalitén på uppkopplingen.

En marknadsanalys över de två olika 8 Mbps ADSL plattforms alternativen, Lerum Energi/Gothnet och Lerums kommun/Skanova samt Hemmanet (GBO) presenterades. Analysen visar att Rix Telecoms erbjudande på Lerum Energi/Gothnet alternativet har bästa pris- och prestandavärde. Det är bara 0.25 Mbps och vissa 0.5 Mbps tjänster på Lerums kommun/Skanova alternativet som har ett lägre pris.

Den stora fördelen med detta alternativ, jämfört med Skanova, är att det kommer en alternativ fiber till vårt område. Med alternativ fiber som bas kan det byggas ett riktigt stadsnät där i första hand hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar, egnahemsföreningar mm kan bli försörjda via fiber. Senare finns det möjlighet även för villor och företag mm. Gråbo är väl försett med kanalisering för fiber i samband med fjärrvärmeutbyggnaden.
Det som blir möjligt är Kabel-TV och LAN med upp till 100 Mbps i båda riktningar, i framtiden kommer det fler tjänster.
Hela nätet kommer bl a att bli kopplat med hög kapacitet till Västgötaringen där de flesta av våra grannkommuner ingår.
Det finns stora möjligheter med detta alternativ och framtiden byggs redan idag i vårt område.
/Krister
2004-04-06
Ja då har man varit på informationsträff i Gråbo Bygdegård.
Mycket frågor kom upp om hur det är tänkt att fungera. Vi i Björboholm är planerade i etapp 2. Gråbos fyra stationer väntas kunna starta omkring 1 juni redan, via radiolänk från Lerum till masten vid nya panncentralen om jag fattat det rätt.
I vårt fall så nås vi inte av masten där, utan man planerar att skicka signalerna från en befintlig mast i Alingsås tvärs över sjön till en mast i närheten av vår telestation.
Gothnet kommer i samtliga fall att ha egna "hus" för sin utrustning och sedan en kopparkabel in i den befintliga telestationen på resp. ställe.
Prisbild, bandbredd, fast IP-adress mm är helt OK. Attityden hos ägaren och samarbetspartners verkar mycket lovande. Man vill att detta skall bli en mönsterinstallation som i framtiden skall vara öppen för alla intresserade operatörer. Rixtelecom är bara den första som nu får chansen att visa vad dom går för.
Det är nu mycket viktigt att alla anmäler sig så att man når upp till de 250-300 som Lerums Energi kräver för att det skall bli av.
Skynda till brevlådan redan nu före Påsk så att vi kommer igång.
Betalningen skall ske månadsvis och bindningstiden är ett år och därefter förlängning månad för månad.
Bättre villkor och prisbild lär vi inte få i kommunalternativet.
2004-03-23
Alla Björboholmare med dator och Internet har väl tagit chansen nu och anmält sig hos Rixtelecom för ADSL-bredband? Se mer info på sidan GRÅBO STATION

2004-03-07

Hemmanet är inte intresserade av att ge oss Björboholmare ADSL se nedan:2004-03-04 Den station som du tillhör har inte tillräckligt många beställningar, Vi kommer inte att kunna ge möjlighet till leverans, det kommer att gå ut information per brev till de som skickat in beställning till oss.
Därför är det viktigt att vi tar denna andra chans som Lerums Energi erbjuder!!!
Mer detaljerad info kommer kanske redan på måndag 8 mars, men vi bör se till att alla gamla Xpressare tar detta tillfälle att få Adsl .....! Har du beställt hos Hemmanet så avbeställ omgående....... snälla! Villkoren blir troligen liknande dom man fått i Ale kommun.
Kolla länken www.gothnet.se
2004-03-05 Datum: Mar 5 2004 20:33:57 · IP: loggad

Goda nyheter!!!!!

Nu är det klart med alternativet och blir härmed officiellt.
Det blir en 8Mbit/s ADSL plattform som skall etableras på samtliga fd Xpresstationer inom postnummerområde Gråbo.
De stationer det gäller är GBO, GBO-KC02, GBO-KC03, BBHM samt SNU.
Om det blir tillräckligt många så kan kunderna vara uppkopplade om ca 8 veckor.
Ett erbjudande kommer inom kort.
Nu behöver jag all hjälp jag kan få från er alla att sprida denna information till grannar och vänner.
Det är särskilt viktigt att det blir tillräckligt många i Björboholm eftersom man måste göra en extra investering för att nå telestationen, blir det för få kan man tveka. Om samtliga fd Xpresskunder beställer så är det ingen tvekan.
Mer information finns på ORTINFO "Gråbo: GBO, BBHM, SNU" samt på vår hemsida www.grabo.org/bredband.asp
Mvh/
Krister
2004-02-23 Senaste nytt från Hemmanet 2004-02-01 Vi aktiverar din bredbandsanslutning utan ny anslutningskostnad om vi erhåller din undertecknade beställning före 2004-02-15.Dock krävs att minst 50 kunder beställer tjänsten från Hemmanet.
2004-02-23 TACK FÖR DET STORA INTRESSE SOM VISAS HEMMANETS BREDBANDSTJÄNST Det är väldigt många kunder som hör av sig just nu. Vi gör allt vi kan för att kunna svara på telefon och epost. Vi beklagar om inte alla kan få svar på en gång. Därför är det bra om Du kan gå in under "vanliga frågor" på denna hemsida för att se om svaret på Din fråga finns där. Din telestation har inte nått 50 st. beställningar, vi kommer att förlänga erbjudandet. Vi har satt ny sista dag för vårt erbjudande till den 29 februari 2004. Därefter kommer vi att sammanställa beställningarna, för att snabbt se vilka områden vi kan bygga ut för ADSL.
2004-02-20 ADSL bortkopplat!
Nu 20 avtal öppnade om man kollar på Hemmanet 2004-02- 23 kl 14.10. Vi måste bli 50 minst!
Förmodar att alla i Björboholm fått samma erbjudande?
Anslutningsavgift 0:- Avtalstid 2 år ,395:- /månad och 5 x 50 + 5 x 50 utrymme, fart 512/512 kbps om vi blir 50 st som accepterar.
ANM. Vi vet ju nu att när XPRESS fungerar så är nedladdningen mellan 45 - 59 kps på vår station eller 10 x farten på V-90 modem.

 Senaste från Lerums komuns hemsida 2004-02-23 ang ADSL till hela komunen.

Enligt det avtal vi tecknat med Skanova skall utbyggnaden vara klar senast 30/9 2004, samtliga telestationer i kommunen ingår. Nätet blir ett sk "öppet nät" vilket innebär att det kommer att finnas ett antal leverantörer som erbjuder tjänster till hushåll och företag. Idag har Skanova avtal med ca 6 leverantörer som erbjuder tjänster till hushåll. Maximal hastighet som kommer att erbjudas till hösten är 8 Mbit/s under förutsättning att avstådet mellan fastighet och telestation inte överstiger 3,5 km ledningslängd. Har du en ledningslängd på mellan 3,5 - 5,5 km är hastigheten 0,5 Mbit/s.
Antal före detta Xpress kunder
Följande antal Xpresskunder fanns per station i slutet av december 2003:
BBHM: 57
GBO: 119
GBOKC02: 59
GBOKC03: 57
SNU: 55
Totalt: 347
Du hittar ADSL Operatören på: http://www.xpress.se och Användargruppen på: http://www.xpressadsl.net
/Krister http://www.grabo.org/
Björboholms förflutna Senaste nytt i Björboholm Länk till Lerum direkt Länk till Alingsåsguiden 2004-02-06 Förmodar att alla har nu fått brev från HEMMANET. Om vi fortsättningsvis vill ha bredband med den utrustning vi köpt så måste vi nog acceptera villkoren.
Dock utan att betala någon anslutningsavgift. Logga in med ditt eget Användarnamn och Lösenordet vi fått så kan du se vad dom utlovar vid snabb affär. Just 0 kronor i anslutningsavgift.
Om ni skriver på så skriv i klartext vad ni avtalar om dvs det beställningen omfattar och räkna upp allt som står på baksidan och vilken dag ni postat brevet. Ifall det är något som ni inte godkänner ange de villkor ni vill ha och begär bekräftelse på att det är godkänt med dina ändringar.
Vi vet ju inte mycket om Hemmanet som troligen är en mycket liten firma som opererar i närområdet kring Vindeln.
....................................................
Kommunens satsning här blir kanske inte klar före årsskiftet 2004-2005
Det är också troligt att dom kommer med ny teknik till vår station. (2-8 Mb)
Jag räknar då med att vi får betala en inträdesavgift och kanske skaffa annat modem eller router. Villkoren kommer också troligen att likna detta erbjudande.
Bror
Strandpromenaden en isig vårdag
Du är nu i Björboholm 50 km/tim gäller!
Men ack nej den blåste ner igen!
2004-01-22 Mail avsänt till kommunstyrelsens ordf. angående ADSL/konkursen!
Nu är granen rest igen lagom till 4:de Advent. Toppen! God Jul och Gott Nytt År alla Björboholmare och besökare!
Stormen tog våran gran men vi fick trots busvädret behålla vår ström! Många lampor gick i kras. Historia ADSL går trögt hos dej också? Ny uppgradering lovad vecka 2
Apropå nyheter!
Vår 3G-mast är på plats och många tycker tydligen att detta är katastrof Varför? Det finns ju mycket värre saker i hemmen! Ta micron t.ex. Överklagan av Lerums Kommuns beslut är inlämnad och ligger tydligen nu i Länsrätten. Personligen tycker jag det var fantastiskt att vi för en gångs skull inte blev avglömda som vi brukar att bli! Masten ifråga ser jag nu genom mitt allrumsfönster så man har väl inte så långt kvar på denna jord. Innan höstlöven föll har den inte alls varit synlig.
Historia Ny hållplats har vi också fått så nu är det omöjligt att köra om bussen när den står på hållplatsen. Det är väl det som är meningen kan man tänka. Dom fartgränser som man skyltat mot ANNEKÄRR och GRÅBO är ju också svåra att hålla speciellt då man kommer från GRÅBO. Själv brukar jag rulla hela vägen från avfarten till handelsträdgården och ner till vår egen 50-skylt. Då rullar man faktiskt i 60-70 km/tim. En dag står väl prinsen där.... (jag menar Polisen där). Sådant får man ta! Förr hette det ju att man skulle anpassa farten efter, förarens skicklighet, väglaget, sikten och vägens beskaffenhet. Historia
Saxat ur Björboholmsnytt
Ljuständning av Björboholmsgranen!
Lördagen 29 nov. inbjuds alla Björboholmare och andra intresserade till ljuständning av vår gran. Vi samlas kl 18 vid granen som står på krönet innan backen ned till parken. Föreningen Mjörn bjuder på saftglögg, promenadglögg och lite annat gott. Vi har hört att Tomten synts till i närheten av oss, så tag med era önskelistor och lappar till honom! Väl mött i varma kläder så att vi kan börja få lite julkänslor!
Historia
Välkommen till onsdagsträffarna i Björboholmsparken!
Varje onsdag samlas barn med föräldrar kl 13 i parken.
Vi leker, pratar och fikar medhavd matsäck. Alla är välkomna, gamla som nya!
Historia
Öppet hus i Studio Strandbacka 7 dec. kl 12-18
Glaskonst och akvareller.
Välkommen!
Agneta Frank Strandkullen 52 Björboholm
Historia
Julvernissage KeM Keramik Karin e Meyer
Upp till 50% rea på vissa alster.
Lörd.29 - sönd. 30 Nov kl 12-16.
Vägbeskrivning:
Kör grusvägen mitt emot Östads Skola i Sjövik, första huset.
Historia
2004-01-01
Ja då var det ett nytt år igen, det sjätte då vi finns ute på Internet. Rent tekniskt inom IT har det hänt mycket. Vid starten hade de flesta som surfade ett 14400-modem och Windows 3.1. Nu har många Bredband via fiber eller ADSL med åtminstone 256 kbs och kör Windows XP. Lyckligt lottade kör kanske i hela 9 MB. Internet har utvecklats så att man kan sköta bankaffärer, beställa varor, tanka ner programfiler, bilder, filmer och musik. Man kan se och lyssna på webbradio och se nyhetsfilmer mm och naturligtvis surfa. Informationssökningen inom snart alla ämnesområden fungerar också men vissa data måste man fortfarande ta med en nypa salt och kritiskt granska. Även sättet att göra webbsidor har blivit enklare. E-posten har delvis slagit ut FAX och vanliga brev med "snigelposten". Datorn har med andra ord passerat stadiet leksak och blivit en bra hjälpreda. Lyssnar man på radio eller ser TV så hänvisar man numera till sina hemsidor och dags- och kvällstidningar är fullklottrade med WWW och MAIL-adresser. Som om alla hade dator men så är det ju inte. Dom som inte tagit åt sig den nya tekniken har fått det mycket sämre. Posten är ett exempel där man nu endast får service fyra timmar mitt på dagen. (12-16 oftast) och kontoren kan ligga flera mil bort. För att nyttja deras service måste man var pensionär eller sjukskriven och ha tillgång till bil eller kommunalt färdmedel. Bedrövligt! Skräppost, oönskad reklam och virus är sådant onödigt arbete en datoranvändare får lägga tid på. Det gäller att vara vaken för oönskade filbilagor och uppkopplingar till pellesnusksidor som kostar skjortan att besöka. Man får inte vara pryd heller inför alla dessa erbjudande och skamliga förslag. Nybörjarna måste ha ett helvete med detta. Ja detta var ingen årskrönika utan lite om utvecklingen de år hemsidorna funnits. Vad framtiden har i sitt sköte vet vi inget om men vi kan ju hoppas att allt blir till det bästa.
God fortsättning då alla besökare önskar Eva o Bror
Web. Search
För den som vill veta mer om Stora Lundby och Björboholm finns en utmärkt bok utgiven 1999 när Hembygdsföreningen fyllde 50 år.
Björboholm hette förr Björreboholm enligt kartor från 1890-talet
Se Västgötabanans sträckning och övriga fakta med nedanstående länk
Västergötland-Göteborgs Järnväg.
Läsvärd är också K-E Andersson och Bo Björklunds bok Risveden En västsvensk obygds historia. Du vet väl att Du kan bli medlem i Föreningen Mjörn tel 0302/42508 genom att sätta in 100.- på postgironummer 40 61 33-9. Då får Du också Björboholmsnytt dvs reda på vad som händer i orten. Det finns också chansen att vara med i Björboholms Tennisklubb Ring klubbens tränare Mattias Fyhr på tel. 031/133753 för privatträning. Tycker du att vi borde ha en egen intern EPOSTLISTA I BJÖRBOHOLM? Själv tycker jag det vore bra.
Utbyte av erfarenheter med vårt ADSL-bredband kunde vara ett sätt att skapa nätverk i samhället. Många nya har ju flyttat in. Hör av dej!
Det är ju ett bara ett måste att ha med
En afton vid Mjörn
Valsen som komponerade 1952 av Karl Severin (1895-1953), musiker i Göteborgsorkestern Kryssprickarna som ofta spelade på Polketten på Liseberg, och Fritz Gustav Sundelöf (1895-1974) schlager- och kuplettförfattare skrev texten om "drömmarnas sjö".
Severins svägerska hade en stuga vid vår sjö Mjörn. Om någon vet var denna stuga fanns så skicka gärna ett meddelande.


Susande vindar i skymmande snårs sjung om en soldröm som aldrig förgår!
Våg, du som slår mot den strand vi har kär, bär mig ikväll dit där vännen min är.

Refräng:

Lång bort över åsarnas blånande kam seglar små moln över kvällshimlen fram.
Så vill vi fara i tankarna nu hän över drömmarnas sjö jag och du.

Skymningens stund är fylld av mystik, vågor mot strand slår en drömtung musik.
Natten så stilla en slöja nyss drog över de ängder där solen nyss log.
Refräng:

Lång bort över åsarnas blånande kam...

Månen en bro utav silver skall slå när vi i kväll ner vid stranden skall stå.

Sen kan vi gå ifrån strand till strand, på den vi nå in i sagornas land.

Refräng:

Lång bort över åsarnas blånande kam...

AB Nordiska Musikförlaget, Stockholm

Text: Fritz Gustaf Musik: Karl Severin
Åter till hemsidan UPPDATERAD 2007-09-22 22:29 BX
BEN-SON CONSULTING Björboholm Sweden
E-MAIL bxn@telia.com
2007
Webmastern Bror Please send me a mail
Your e-mail address please:
PUSH BUTTON TO SEND
(Important! Must be your correct address. Because it´s the only way to answer your mail)

Bror Nilsson  Björboholm Mail address: bxn@telia.com
Copyright © 1995 [BEN-SON CONSULTING]. All rights reserved.
Revised: September 22, 2007.

Back to Top

Webmaster på denna sida Bror Nilsson bxn@telia.com

Sidan finns på www.bxn.se/fmbbh.htm

Åter till hemsidan UPPDATERAD 2015-01-02 12:40 BX