Underlag för trädgårdsoffert

Ryd Västergårdsvägen 45

   
B1 Tuktning av vintergröna växter eventuell gallring B2 Tuktning av växter. Borttagning av hagtornsträd
B3 Klippning av buskar, bortforsning av avklipp. Borttagning av fruktträd B4 Borttagning av buskar, läggning av fiberduk fyllning med prydnadsgrus.
B5 Borttagning av två buskar. B6 Borttagning av buskar event. flyttning till utmarken bild B7.
B7 Flyttning av buskar till tomtgräns. B8 Borttagning av vinbärsbuskar och rotsystem.
B9 Event. nyplantering av lämpliga växter. B10 Borttagning, hård beskärning av buskar utmed garage/husvägg samt i gräsmattan
   

Kontaktuppgifter:

Margareta Bäckesjö Ryd Västergårdsv. 45 Lerum  tel. 0302-13213 13213.m@gmail.com