Ånghistorik från engelsmannen Newcomen till S/S HERBERT 100 år

 

Saxat ur En resa i tid och rum författad av  Claes-Åke Skyman, rev. utgåva nu möjlig att köpa.för 50:- (beställ eller köp hos MÅF)

1705       Engelsmannen Newcomen lyckas som den förste i historien med att bygga en fungerande ång­maskin, vilken byggde på principen att kondensera ånga så att undertryck uppstod. Newcomen­maskinerna användes uteslutande för att pumpa upp vatten ur kolgruvor i England. Maskinerna hade låg verkningsgrad och elaka tungor sade att ”det behövs en järngruva för att bygga maskinen och en hel kolgruva för att driva den!”

1765       Skotten James Watt konstruerar övertrycksmaskinen, vilket bl.a. medför betydligt bättre bränsleekonomi.

1786       Amerikanen John Fitch blir först med att driva en båt med ångmaskin och skovelhjul.

1787       Samme Fitch presenterar den första propeller- (”skruf”-)drivna  ångbåten.

1807       Amerikanen Robert Fulton gör jungfruturen med ”Clermont”, den första ångbåten i reguljär trafik (New York - Albany).

1817       Samuel Owens blir först i Sverige med reguljär ångbåtstrafik. ”Amphitrite” går mellan Stockholm, Västerås och Uppsala.

1819       Det första ångfartyget korsar Atlanten. Det ombyggda segelfartyget ”Savannah” står för prestationen, men bränslet räcker bara drygt halva resan, så hon får använda seglen resten av vägen.

1823       För första gången kan en ångbåt ses i Göteborgs hamn.

1868       Ångslupen ”Mjörn” börjar göra turer på Säveån och Mjörn.

1871       ”Mjörn” säljs och försvinner från Alingsås.

1880       Alingsås Ångbåtsaktiebolag bildas och startar trafik med ”Jonas Alströmer”.

1905       S/S Herbert levereras från Eriksbergs Mekaniska Verkstad till Strands Ångsåg.

1918       ”Jonas Alströmer” skrotas.

1934       ”Carl-Albert” sätts i trafik.

1939       ”Carl-Albert” skrotas.

1976       Mjörns Ångbåtsförening bildas. ”Jernlunden” börjar göra turer.

1985       ”Jernlunden” säljs. ”S/S Herbert” köps av MÅF och börjar renoveras.

1991       ”S/S Herbert” gör sina första turer i oktober.

2005       ”S/S Herbert" fyller 100 år.

2006       "S/S Herbert " K-märks 27 maj