ADSL-tekniken                                

 

Beskrivning:

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) är en teknik som möjliggör snabb datatransmission över vanliga koppartelefonlinjer. ADSL fungerar så att datortrafiken överförs på höga frekvenser (26 kHz till ca 2MHz) ovanför det hörbara där vanliga telefonsamtal ligger (ca 300 Hz och 4 kHz). När signalen når fram till dig så har du en specialkontakt, en s.k. splitter, som filtrerar fram ADSL-signalerna för sig och de vanliga telefonsignalerna för sig. Därför kan man prata i telefon samtidigt som man surfar.

Bandbredden sjunker snabbt med avstånd, vilket gör att ADSL endast kan användas över korta distanser, max cirka 5-9 kilometer. Hastigheten anpassas automatiskt efter vilken kvalitet linjen har. Förutom kabelns längd påverkar även tråddiametern, kopparkvaliteten och hur väl kopplingar gjorts. Därtill är utrustningen hos den som tar emot signalerna avgörande för snabbhet och kvalitet. Ju högre frekvenser trafiken skickas över, desto störningskänsligare blir det. Ju större bandbredd, desto högre frekvenser måste kunna användas. Däri ligger begränsningen med ADSL-tekniken.